ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  OBECNÉ
 1. Platnost od: 22.12.2015 Poslední aktualizace: 16.04.2020
  Jako správce údajů máme podle zákonů o hazardních hrách zpracovávat osobní údaje od hráčů, abychom jim mohli umožnit účast ve hrách a poskytovat jim doplňkové služby. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují jaké osobní údaje od hráčů shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je využíváme.
  Internetová stránka www.CasinoChan.com ("Casino", "internetová stránka", “společnost”, "my", "nás", "náš") je vlastněno a provozováno společností Dama N.V., registrovanou a založenou podle zákonů Curaçao s identifikačním číslem 152125 a sídlem na adrese Julianaplein 36, Willemstad, Curaçao a je dceřinnou společností Friolion Limited, registrovanou na Kypru s identifikačním číslem HE 419102 a sídlem na adrese Leandrou, 12A 3086, Limassol, Kypr. Dama N.V. je licencována a řízena společností Antillephone N.V. (licence č. 8048/JAZ2020-013).
  Pokud máte další otázky týkající se Ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pracovníka ochrany osobních údajů na dpo@damacasino.com.

  Registrací hráčského účtu na této stránce potvrzujete, že souhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Zásadami nesouhlasíte a nepřejete si poskytovat své osobní údaje, nepoužívejte prosím tuto internetovou stránku.
  Prosím vezměte na vědomí, že tyto Zásady ochrany osobních údajů tvoří smluvu mezi vámi a společností. Můžeme je občas upravovat. Ačkoliv se vynasnažíme udělat maximum pro to, abychom vás o takových změnách informovali, doporučujeme vám tyto Zásady pravidelně sledovat. Vaše pokračující používání této stránky a/nebo jejích služeb znamená váš souhlas s těmito Zásadami.
 2. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME
 3. Osobní údaje, které můžeme vyžadovat a zpracovávat mohou zahrnovat, bez omezení:
  • Všechny informace, které nám poskytnete při vyplnování formulářů na registračních stránkách, stejně tak další údaje, které odešlete pomocí této stránky nebo emailu (např. jméno a příjmení, datum narození, email, telefonní číslo);
  • Korespondence uskutečněná s námi přes internetovou stránku, email, chat nebo jinými způsoby komunikace;
  • Veškerá transakční historie hráčských účtů, ať už je to prostřednictvím internetové stránky nebo jiným způsobem komunikace;
  • Přihlášení na internetovou stránku a podrobnosti, včetně přenosu dat, lokačních údajů GeoIP, údajů prohlížeče/zařízení, weblogy, logy s aktivitami a další informace o provozu uložené v našem systému;
  • Dokumenty a důkazy přiměřeně vyžadované pro ověření vašeho účtu, zpracování vkladů a výběrů a provádění kontrol podvodného jednání (z naší vlastní iniciativy nebo nebo to může být vyžadováno zákonem). Takové kontroly mohou zahrnovat skenování pasu, potvrzení o platbách, bankovní výpisy atd.
  • Účasti na výzkumech nebo jiné hodnocení zákazníky, které čas od času provádíme.
 4. JAK POUŽÍVÁME INFORMACE OD VÁS
 5. Zpracováváme osobní údaje, které od vás shromažďujeme, abychom vám mohli poskytovat naše služby. Vaše údaje používáme zejména k následujícím účelům:
  • Zpracování vašich sázek a transakcí. Sem patří vaše používání kreditní karty a online platebních systémů;
  • Poskytování her a dalších služeb, které hledáte na naší internetové stránce;
  • Poskytování zákaznické podpory jako je pomoc s nastavením a správou vašeho účtu;
  • Identifikace a provádění nezbytných ověření;
  • Poskytování informací o akcích registrovaným hráčům nebo poskytování informací od vybraných obchodních partnerů, společníků a propojených osob (pouze pokud hráči souhlasí se zasíláním takových marketingových materiálů);
  • Vyvovění zákonným požadavkům, včetně zákonů proti praní špinavých peněz (AML) a na potírání financování terorismu (CFT);
  • Monitorování a prošetřování transakcí pro účely zamezení podvodů, porušení podmínek, praní peněz a jiným nelegálním nebo protiprávním herním aktivitám;
  • Analyzování chování zákazníků pomocí analýzy trhu (účast na průzkumech není povinná a vždy se můžete rozhodnout neúčastnit se);
  • Provádění průzkumu a statické analýzy získaných údajů.
 6. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
 7. Dokud si nezvolíte, že nechcete přijímat propagační materiály, můžeme používat vaše osobní údaje, včetně vašeho emailu a telefonního čísla, abychom vám posílali marketingové materiály týkající se produktů, služeb a akcí. Mohou sem patřit informace o produktech a službách od našich obchodních partner jako jsou poskytovatelé casino her.
  Kdykoliv se rozhodnete zastavit zasílání takových marketingových a propagačních materiálů, můžete tak učinit v nastavení svého účtu nebo kontaktováním naší zákaznické podpory na support@casinochan.com
  Navíc, přijetím jakékoliv naší ceny nebo výhry, souhlasíte s použitím vašeho jména a/nebo uživatelského jména pro reklamní a propagační účely bez dodatečné kompenzace, krom toho kdy je to zakázáno zákonem.
 8. ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 9. Bez vašeho vědomí o vás nebudeme shromažďovat žádné údaje. Můžeme, ovšem, automaticky shromažďovat určité údaje o vás, které jste poskytli jako informace během využívání našich služeb a během kontaktu s námi.
  Legálně můžeme získávat určité osobní údaje od online dodavatelů a poskytovatelů služeb jako jsou společnosti zamezující podvodům. Navíc, vyhrazujeme si právo využívat služby poskytovatelů třetích stran pro technickou podporu a rovněž pro zpracování vašich online transakcí a zdroj herního obsahu.
  Uvědomte si prosím, že můžeme získat přístup ke všem informacím, které poskytnete takovým dodavatelům, poskytovatelům služeb a třetím stranám služeb e-commerce. Ujišťujeme vás, že takto získané osobní údaje budeme používat a zabezpečíme, jak je uvedeno v těchto Zásadách. Všechny vámi poskytnuté informace budou předány třetím stranám mimo společnost pouze v souladu s těmito Zásadami a my podnikneme všechny nezbytné kroky, abychom zajistili, že naše smlouvy s třetími stranami vždy chrání soukromí vašich údajů.
 10. ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 11. V případě, že CasinoChan zjistí, že se hráč účastnil jakéhokoliv podvodného jednání, jako je například manipulace s hrou, podvod s platbou, poskytnutí falešných osobních údajů, praní špinavých peněz, použití ukradené kreditní karty atd, vyhrazuje si společnost parvo předat osobní údaje takového hráče jakékoliv třetí straně nebo je zveřejnit.
 12. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 13. CasinoChan je zavázáno poskytovat 100% bezpečné hraní svým hráčům, aby bylo zajištěno, že nedojde ke krádeži, ztrátě nebo zneužití údajů. Zavádíme nejnovější technologická vylepšení abychom zajistili bezpečnost osobních údajů všech hráčů.
 14. TECHNOLOGIE SSL
 15. Používáme certifikát 128-bit SSL (Secure Socket Layer), technologii preferovanou mnoha právními a finančními institucemi pro zajištění bezpečnosti všech transakcí prováděných na internetové stránce.
 16. SYSTÉM PROTI PODVÁDĚNÍ
 17. Kromě toho používáme speciální technologie pro boj proti podvodům, abychom zabránili jakýmkoli finančním podvodům na internetových stránkách. Jakékoli pokusy o podvodné jednání vedou k okamžitému ukončení hráčského účtu.
Vklady se musí použít na sázení.
 18. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ
 19. Informace, které jste nám poskytli, můžeme předat jiným subjektům v rámci naší skupiny společností a našim obchodním partnerům. Mezi tyto společnosti patří naše mateřské společnosti, jejich mateřské společnosti a všechny dceřiné společnosti těchto příslušných společností, jakož i další společnosti, se kterými obchodujeme a uzavíráme nezbytné dohody. Zpracování údajů o vašich údajích může provést společnost Hollycorn N.V. nebo jiná společnost ve skupině společností, která může k uspokojení těchto potřeb zpracování dat použít třetí stranu.
  Pro účely plnění svých úkolů a poskytování vám pomoci mají k vašim osobním údajům přístup take zaměstnanci společnosti, zejména pak ti zabývající se ochranou dat, praním špinavých peněz, analýzou plateb a podvodů, zákaznickou podporou, manažeři pro VIP hráče a další vybraní zaměstnanci. Naši zaměstnanci, kteří mají přístup nebo zpracovávají osobní údaje hráčů, podepsali dohodu o mlčenlivosti, aby byla zachována důvěrnost osobních údajů hráčů, ochrana údajů a příslušné zákony. Abychom vám mohli poskytnout efektivní služby, můžeme my a/nebo naši poskytovatelé služeb vyžadovat přenos vašich osobních údajů z jedné země do druhé v rámci Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) a také některým zpracovatelům dat kteří mohou mít sídlo mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Prohlížením webových stránek a elektronickou komunikací s námi proto potvrzujete a souhlasíte s naším zpracováním vašich údajů (nebo našich dodavatelů či subdodavatelů) v těchto zemích. Vždy se budeme snažit zajistit, aby se s vašimi informacemi a údaji zacházelo bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
  Najali jsme pověřence pro ochranu údajů (“DPO”), který je zodpovědný za dohled nad otázkami vztahujícími se k těmto Zásadám. Pokud máte jakékoliv otázky o ochraně osobních údajů, kontaktujte prosím DPO na dpo@hollycorngaming.com
 20. PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM
 21. Neprodáváme nebo nepůjčujeme vaše osobní údaje třetím stranám.
  Sdělit osobní údaje můžeme pokud je to vyžadováno zákonem, nařízením nebo jinou soudní obsílkou nebo zatykačem. Vaše osobní údaje můžeme také sdělit agentuře provádějící regulaci nebo policejním organům když se domníváme, že je to nezbytné pro ochranu legitimních zájmů společností, jejích zákazníků nebo třetích stran.
  Osobní údaje budou sděleny třetím stranám pouze v těchto případech: a) Pokud je to vyžadováno zákonem;
  b) Pokud potřebuje internetová stránka sdílet údaje se svými zpracovateli plateb pro usnadnění platebních transakcí v souladu se zásady ochrany osobních údajů. (Většina transakcí platební kartou je zpracována přes Paysafe, jehož zásady ochrany osobních údajů se vztahují na tyto transakce);
  c) Pro soulad s našimi zákonnými a regulačními povinnostmi a odpovědností k příslušným licenčním a regulačním organům, jakož i veškeré povinnosti a odpovědnosti vyplývající z jakýchkoli jiných platných právních předpisů a jakýchkoli jiných příslušných regulačních orgánů v jiných jurisdikcích;
  d) Když si organizace myslí, že sdělení je nezbytné k ochraně společnosti nebo hráče nebo ochraně jiných, prošetření podvodu nebo zodpovězení požadavků státních orgánů;
  e) Když poskytovatelé našich marketingových služeb požadují údaje, aby mohly plnit své úkoly;
  f) Jakýmkoliv třetím stranám, pokud k tomu hráč již dříve udělil souhlas.
  Používáme zpracovatele dat ze třetích stran ke zpracování omezených osobních údajů naším jménem. Tito poskytovatelé služeb podporují internetovou stránku, zejména pokud jde o hostování a provozování webů, marketing, analýzu, zlepšování internetové stránky a zasílání e-mailových zpravodajů. Zajistíme, aby přenos osobních údajů příjemci byl v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a aby zpracovateli byly uloženy stejné povinnosti, jaké jsou uloženy na základě příslušné smlouvy o poskytování službách. Naše internetové stránky mohou také obsahovat funkce sociálních médií (např. tlačítka „sdílet“ nebo „to se mi líbí“). Tyto funkce poskytují platformy sociálních médií třetích stran jako je Facebook. Pokud se údaje shromažďují tímto způsobem, řídí se zásadami ochrany osobních údajů příslušných platforem sociálních sítí. Kromě výše uvedeného můžeme také zveřejnit osobní údaje, pokud získáme nové obchody. Pokud společnost podstoupí jakékoli změny ve své struktuře, jako je fúze, akvizice jinou společností nebo částečné akvizice, je pravděpodobné, že osobní údaje našich zákazníků budou zahrnuty do prodeje nebo přenosu. V rámci našich Zásad budeme informovat naše hráče e-mailem dříve, než k takovému přenosu osobních údajů dojde.
  Vezměte prosím na vědomí, že náš obsah může odkazovat na webové stránky třetích stran a poskytovat relevantní reference. Nejsme odpovědní za takový externí obsah, který může obsahovat samostatné zásady ochrany osobních údajů a zveřejňování údajů.
 22. UCHOVÁVÁNÍ DAT
 23. Jak je uvedeno v našich smluvních podmínkách, jak vy tak casino se můžete kdykoliv rozhodnout účet hráče zrušit. Po zrušení vašeho hráčského účtu uchováme vaše osobní údaje po dobu vyžadovanou zákonem. Tyto údaje smí být použity pouze pokud je to požadováno příslušnými úřady v případech týkajících se finančních a fiskálních záznamů, podvodů, praní špinavých peněz nebo vyšetřování ostatních nelegálních aktivit.
  Je třeba si uvědomit, že vzhledem k předpisům o praní špinavých peněz v licencovaných herních jurisdikcích v Evropské unii, jsme povinni uchovat osobní údaje hráčů odeslané během registrace a veškerá údaje předané během doby používání hráčského účtu po dobu minimálně pět let od poslední transakce hráče nebo uzavření účtu. Proto nelze žádosti o výmaz před uplynutím této lhůty vyhovět.
 24. ZABEZPEČENÍ VAŠICH ÚDAJŮ
 25. Tímto bereme na vědomí, že při shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů za účelem správy vašeho hráčského účtu jsme vázáni přísnými právními ustanoveními o ochraně osobních údajů. Proto se snažíme chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí v souladu s nejlepšími obchodními praktikami a příslušnými předpisy. Zavazujeme se poskytovat hráčům bezpečné služby a podniknout všechna přiměřená opatření, abychom zajistili, že všechny údaje, které jste zadali prostřednictvím webových stránek, zůstanou v bezpečí.
  Přístup na účet hráče je možný pouze pomocí jedinečného ID a hesla. Můžete také nastavit dvoufaktorové ověřování (2FA) jako dodatečnou ochranu před neoprávněným užíváním vašeho účtu. Vy zodpovídáte za bezpečné uchování vašich přihlašovacích údajů a zamezení přístupu jiné osoby k nim.
 26. KONTAKTUJTE NÁS
 27. Kdykoliv nás můžete ohledně těchto zásad kontaktovat, pokud si přejete:
  a) Potvrdit správnost osobních údajů, které jsme o vás nashromáždili;
  b) Dotázat se jak používáme vaše osobní údaje;
  c) Zakázat používání vašich údajů v budoucnu pro marketingové účely;
  d) Aktualizovat nebo opravit jakékoliv informace, které jste nám poskytli (v takovém případě byste měli pro to poskytnout důkazy, aby byla žádost odůvodněná). Pamatujte, že je nezákonné nám poskytovat falešné informace a je vaší odpovědností zajistit, že máme vždy aktuální a správné informace.
  Pokud máte další otázky týkající se Ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pracovníka ochrany osobních údajů na dpo@damacasino.com.
  Navíc, podle Článku 77 GDPR, máte parvo podat stížnost vztahující se zpracování vašich údajů dohledovému orgánu, v členském státu obvyklého sídla, místu působnosti domnělého porušení.
 28. POUŽÍVÁNÍ COOKIES
 29. Když navštívíte internetovou stránku, náš systém automaticky sbírá informace o vaší návštěvě jako je váš prohlížeč, IP adresa a odkaz na stránku. Tento sběr může být prováděn ve spojení s poskytovateli naší platformy a partnery. Můžeme od nich přijímat obecné demografické údaje nebo údaje o používání naší stránky návštěvníky. Nepoužíváme automaticky nasbírané informace, abychom vás identifikovali aniž bychom měli váš souhlas.
  Pro shromažďování informací používáme cookies a podobné sledovací nástroje. Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží ve vašem počítači nebo zařízení, když navštívíte naše stránky. Některé cookies jsou nezbytné pro fungování internetové stránky; ostatní vylepšují vaši zkušenost s internetovou stránkou a pomáhají nám poskytovat lepší služby. Níže jsou uvedeny druhy cookies a jejich účel.
  Vyžadované cookies: umožňují pohybování se a základní fungování internetových stránek, např. přístup do členské části internetové stránky. Funkční cookies: umožňují nám analyzovat vaše používání internetové stránky a vaše volby zde provedené (např. vaše klíče relace, jazyk nebo oblast), takže můžeme toto nastavení uložit a nabídnout vám více přizpůsobený zážitek. Reklamní cookies: umožňují nám změřit jak efektivní je nás obsahový marketing. Tyto cookies poskytují naši partneři pro sledování návštěvnosti internetové stránky a registrování nových hráčů přes reklamu. Nesdílíme vaše osobní údaje (jako je jméno nebo email) společníkům s vyjímkou údajů o návštěvě stránek získaných přímo reklamními cookies. Ovšem, údaje o vaší návštěvě stránky mohou být propojené s jinými osobními údaji nashromážděnými přes jiné zdroje poskytovatelů. Pozdější externí zpracování dat je regulováno oznámeními a zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran.
  Navíc k výše uvedenému, používáme také několik třetích stran, kteří mají na svých stránkách take nastaveny cookies, aby mohli dodávat služby, které nám poskytují. Mezi takové služby patří zejména pomoc s vylepšením vašich dojmů sledováním vašich aktivit na internetové stránce, měření efektivnosti internetové stránky a efektivnosti našich marketingových kampaní. Většina online prohlížečů přijímá cookies automaticky. Pokud chcete, je možné některé nebo všechny cookies zablokovat anebo již nastavené cookies vymazat v nastavení vašeho prohlížeče. Ovšem, doporučujeme to nedělat, protože to může omezit vaše používání naší internetové stránky.
 30. HRY NETENT
 31. Když hrajete casino hry vyvinuté NetEnt platí také zásady ochrany osobních údajů NetEnt. Tyto zásady najdete  zde.

Cookies používáme ke zlepšení vašeho zážitku. Používáním našich webových stránek přijímáte naše Cookie pravidla Cookie pravidla